Założenia prawne współdziałania instytucji gminno-powiatowych – rozwinięcie Pobierz
Porozumienie o współpracy dotyczące wdrożenia modelu kooperacji
Porozumienie Powiatowo Gminne dotyczące powołania Partnerskiego Zespołu Kooperacji_ PZK
Porozumienie o współpracy dotyczące powołania Wojewódzkiego Zespołu Kooperacji_WZK (fakultatywne)
Zgłoszenie do ROPS Pobierz